Mesto 2015. 03. 31.

6. zasadnutie MZ

Na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo vlastne druhým pokračovaním 4. zasadnutia poslanci prerokovali zostávajúce body pôvodného programu.
Vrámci úvodného bodu, interpelácií a otázok sa poslanci dopytovali ohľadne rôznych tém. Okrem iných požadovali podrobnejšie informácie ohľadne odvolania vedúcich odborov mestského úradu a harmonogramu vypísania výberových konaní na voľné posty, ďalej o postupe prác na likvidácii kontaminovanej pôdy v pevnosti a na novom trhovisku, a tiež o možnosti tlmočenia zasadnutia mestského zastupiteľstva pre hostí, ktorí si to žiadajú. Vážnejšia diskusia sa vyvinula ohľadne majektoprávnych žiadostí, najmä vo veci kúpy mestského pozemku bratmi Riszdorferovcami.