Mesto 2015. 03. 31.

6. zasadnutie MZ

Na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo vlastne druhým pokračovaním 4. zasadnutia poslanci prerokovali zostávajúce body pôvodného programu.
Vrámci úvodného bodu, interpelácií a otázok sa poslanci dopytovali ohľadne rôznych tém. Okrem iných požadovali podrobnejšie informácie ohľadne odvolania vedúcich odborov mestského úradu a harmonogramu vypísania výberových konaní na voľné posty, ďalej o postupe prác na likvidácii kontaminovanej pôdy v pevnosti a na novom trhovisku, a tiež o možnosti tlmočenia zasadnutia mestského zastupiteľstva pre hostí, ktorí si to žiadajú. Vážnejšia diskusia sa vyvinula ohľadne majektoprávnych žiadostí, najmä vo veci kúpy mestského pozemku bratmi Riszdorferovcami.

Az ülés programját IDE kattintva tekintheti meg.

-krá-