Značka: zasadnutie

Mesto
18. zasadnutie MZ
Mesto
17. zasadnutie MZ (video)
Mesto
13. zastupiteľstvo
Mesto
12. zasadnutie MZ
Mesto
11. zasadnutie MZ
Mesto
9. zasadnutie MZ – KOMVaK
Mesto
8. zasadnutie MZ
Mesto
6. zasadnutie MZ
Mesto
5. zasadnutie MZ