Mesto 2015. 03. 25.

5. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na 4. zasadnutí pléna 12. marca 2015 po dlhosiahlej rozprave schválilo rozpočet mesta na rok 2015. V zmysle odsúhlasených pozmeňujúcich návrhov sa zmenila príjmová aj výdavková stránka rozpočtu. Na 5. zasadnutí, 19. marca, ktoré bolo pokračovaním 4. zasadnutia, boli spresnené navýšené výdavkové položky, dotácie pre športové kluby a kultúrne aktivity. Poslanci rozhodli aj o zmene, sprísnení stanov mestskej vodárendkej firmy KOMVaK, čím sa zúžili kompetencie vedenia firmy a rozšíli práva mestského zatupiteľstva, ktoré bude musieť dať vedeniu firmy súhlas na všetky závažnejšie rozhodnutia. Prešiel aj poslanecký návrh na zúženie kompetencií primátora, ako zástupcu mesta, ktoré je 100%-ným vlastníkom spoločnosti, ktorý v zmysle rozhodnutia môže s akciami spoločnosti nakladať jedine so súhlasom väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva. Zmenu stanov – okrem troch prítomných a troch neprítomných – podporili všetci poslanci.

Program zasadnutia nájdete TU.