Mesto 2015. 07. 24.

Na mestskom zastupiteľstve porušili zákon o štátnom jazyku, aktivisti šíria hystériu

Inšpekcia Ministerstva kultúry SR zistila porušenie zákona o štátnom jazyku na rokovaní mestského zastupiteľstva v Komárne. Informoval o tom prostredníctvom Facebooku aktivista Martin Daňo, ktorý v apríli podal podnet na prešetrenie. „Pri výkone dohľadu sa zistilo porušenie zákona o štátnom jazyku,“ píše sa vo zverejnenom rozhodnutí.

Podľa informačného listu riaditeľky sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry Zuzany Komárovej, už v júni primátor mesta Lászlo Stubendek prisľúbil nápravu. Podľa slov hovorcu mesta Róberta Králika, mesto zabezpečilo tlmočníka, ktorý bude v prípade potreby operatívne privolaný na rokovanie mestského zastupiteľstva. „Ak budeme vedieť dopredu, že príde hosť s touto požiadavkou, tak bude tlmočník prítomný na celom zasadnutí,“ dodal R. Králik.

Spor o jazyk používaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Komárne vznikol po tom, ako jeho rokovanie navštívil aktivista Martin Daňo, ktorý sa „zaplietol“ do kauzy KomVak. Záznam z rokovania zverejnil na internete s tým, že nerozumel obsahu rokovania, na čo má ako občan Slovenskej republiky právo. Do priebehu zasadnutia vstupoval hlasnými požiadavkami o používanie slovenského jazyka, alebo o pridelenie tlmočníka. Keď mu vedenie mesta nevyhovelo, podal podnet na prešetrenie. „Nebolo vyhovené, pretože na zastupiteľstve nebol prítomný oficiálny tlmočník, nakoľko takáto požiadavka sa nikdy predtým nevyskytla,“ vysvetľuje R. Králik. Keď sa zúčastnil ďalšieho rokovania, mesto už bolo pripravené a tlmočníka mu pridelilo.

Jeho podnet neskôr vyhodnotila inšpekcia ministerstva kultúry ako opodstatnený. „Ukázalo sa však, že ak čoby len jeden občan požiada o rokovanie v Slovenskom jazyku – musí sa tak vykonať,“ hovorí M. Daňo.

Rozhodnutie inšpekcie ale vyvolalo hysterickú reakciu. Najmä aktivisti z hnutia Fontos vagy! (Si dôležitý!) spustili silnú protikampaň na Facebooku. Rozhodnutiu inšpekcie však buď nerozumeli, alebo schválne vyvolávajú prehnané nacionalistické vášne. Zatiaľ čo v rozhodnutí ide o to, aby bolo rokovanie prekladané do štátneho jazyka, ak to niekto požaduje, aktivisti ho chápu ako útok na maďarský jazyk a pokus maďarčinu na rokovaní zakázať. Ani internetový portál Bumm.sk si „nevšimol“, že zákon o používaní jazykov menšín hovorí v paragrafe 3 o tom, že používanie maďarčiny na zastupiteľstve nie je problémom. „Poslanec obecného zastupiteľstva v obci podľa § 2 ods. 1 má právo používať na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny.“ Žiadny orgán, či zákon tak zákaz používania maďarského jazyka na rokovaní nevyžaduje.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne už roky zasadá prevažne v maďarskom jazyku. Svedčí o tom aj zloženie poslaneckého zboru, kde väčšina poslancov má stranícku príslušnosť  stranám SMK, resp. Most-Híd. Niektorí poslanci diskutujú v slovenskom jazyku, doteraz sme však komunikačný problém na zasadnutí neregistrovali. Všetky návrhy, správy, opatrenia a prepisy rokovania sa zverejňujú v slovenskom jazyku.

11760241_725550837577492_4748558160830139996_n