Mesto 2016. 03. 21.

17. zasadnutie MZ (video)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 17. marca 2016 po 17. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

Nakoľko sa počas prvého zasadnutia poslancom nepodarilo vyčerpať celý odsúhlasený program, preto pokračovať budú 23. marca od 14.00.

-krá-