Mesto 2015. 09. 25.

12. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 24. septembra 2015 po 12. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Nakoľko program zasadnutia poslanci nevyčerpali, pokračovať budú 1. októbra od 13.00.

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

Pokračovanie:

-krá-