Mesto 2015. 06. 23.

9. zasadnutie MZ – KOMVaK

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 18. júna 2015 po deviaty krát.
Jedinou témou mimoriadneho zasadnutia bola situácia v mestskej firme spravujúcej vodovody a kanalizačnú sieť mesta KOMVaK. Najdôležitejším a najviac očakávaným bodom programu bolo odvolanie doterajších členov vedenia spoločnosti a vymenovanie nových. Na návrh poslancov Dávida Kovácsa a Františka Rajkóa hlasovali poslanci o troch kandidátoch na post člena predstavenstva spoločnosti verejne.
Výsledok hlasovania bol nasledovný:
Zsolt Balogh – 23 hlasov
Ladislav Domonkos – 21 hlasov
Jozef Jarábek – 4 hlasy
Viktor Olláry (pôvodný predseda predstavenstva) – 13 hlasov
Csaba Vágó – 10 hlasov

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

Vyjadrite svoj názor