Mesto 2015. 03. 19.

4. zasadnutie MZ – rozpočet

Záznam zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, ktoré sa konalo 12. marca 2015 so začiatkom od 13.00 hodiny. Počas takmer 8 hodinového rokovania sa poslancom podarilo schváliť rámcový rozpočet mesta, ale presné sumy finančných položiek v jednotlivých kapitolách sa budú odsúhlasovať až vo štvrtok, 19. marca. Kedy sa bude pokračovať v prerokovaní aj ďalších bodov programu, ktorý naájdete TU.