Mesto 2015. 02. 19.

Vedenie mesta chce zefektívniť činnosť mestskej polície

Ak poslanci Mestského zastupiteľstva Komárno schvália návrh rozpočtu na rok 2015 podľa predstáv mestského úradu, pozitívne to môže ovplyvniť aj činnosť mestskej polície (MsP). Stav policajtov by sa zvýšil o tri osoby, ktoré by sa prednostne venovali kontrole nelegálnych skládok odpadu a ilegálnemu vylepovaniu plagátov. Povedal to TASR hovorca mesta Róbert Králik.

Ako uviedol, MsP v Komárne pracuje v súčasnosti s 31 zamestnancami, z nich 17 policajtov vykonáva službu v teréne, deväť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou obsluhuje kamerový monitorovací systém, štyri osoby vykonávajú činnosť na stálej službe, jeden príslušník spracováva priestupky a jedna pracovníčka spracováva spisy. „Počas predchádzajúcich dvoch rokov dostala MsP tri nové vozidlá, ktoré jazdia na duálne palivo. Každý deň slúžia najmenej štyri hliadky, ktorých počet sa v prípade potreby operatívne zvyšuje,“ priblížil Králik. V súčasnosti používa MsP moderné programové vybavenie na evidenciu a spracovanie priestupkov s názvom Centrála.

V období od 1. januára do 15. februára zaevidovali policajti do systému 299 prípadov. Najviac priestupkov sa týkalo cestnej premávky, ako napríklad neplatenie parkovného, zákaz státia a zastavenia, nepovolený vjazd do pešej zóny a parkovanie v pešej zóne. „Príslušníci kontrolovali v 134 prípadoch platenie daní držiteľov psov. Nasleduje znečisťovanie verejného priestranstva a zakladanie divokých skládok, ktoré odhalili v 53 prípadoch, najčastejšie na sídlisku I. a II., na Harčáši a v okolí bášt,“ konkretizoval hovorca. Policajti asistovali pri kontrolách mestského úradu, riešili problémy občianskeho spolunažívania, verejného pohoršovania. MsP zasahovala pri nedovolenom lepení plagátov, pomáhali príslušníkom Okresného riaditeľstva Policajného zboru, okrem iného riešili hádky v domácnostiach. „Od 22. januára do 15. februára uložili policajti pokuty v celkovej výške 2280 eur. V tomto období riešili 99 prípadov nedovoleného parkovania, z toho 58 sa riešilo pohovorom, v 41 prípadoch uložili pokuty od 10 do 50 eur.