Mesto 2015. 07. 02.

10. zastupiteľstvo (video)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 25. júna 2015 po desiaty krát. Poslancom sa však nepodarilo prerokovať všetky body programu, preto budú pokračovať v stredu 1. júla od 13.00.

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete TU.

-krá-