Kultúra 2011. 10. 28.

Komárno má už 52 rokov svoj slovenský súbor

Mladí, súčasníci, odchovanci.

Folklórny súbor Dunaj z Komárna bude 19. novembra 2011 v Mestskom kultúrnom stredisku oslavovať už svoje 52. výročie založenia. Jeho vznik sa však datuje o pár rokov skôr, prvé roky svojho pôsobenia používal meno Poľana. Vojenský folklórny súbor založil Jozef Mitúch, jeho študenti, prvá generácia folklórneho súboru, sa dodnes stretávajú, aby si pospomínali na dávno minulé časy a uctili si pamiatku človeka, ktorý sa hlboko zapísal do ich životov. Veď súborový život priniesol nejedno manželstvo.

Od roku 1969 súbor vedie jeho dnešný umelecký vedúci Ľudovít Gallovich (74). Bývalý vojenský hodnostár pohraničnej stráže v Komárne pracoval pôvodne s vojakmi z celého Slovenska, ktorí si prišli odslúžiť do Komárna svoju povinnú službu vlasti. To je aj historický dôvod, prečo má súbor z Komárna tak široké zameranie, prezentuje tance z celej oblasti Slovenska. Do Komárna prichádzali tanečníci z rôznych kútov našej krajiny, tak v súbore mohli vznikať rovnako kvalitné tance zo Zemplína ako Myjavské rozkazovačky.  Aj tým bol súbor jedinečný a vo folklórnej histórii minulého storočia žal úspechy. Neraz boli folkloristi vyslaní reprezentovať našu krajinu do spriatelených krajín. Dievčatá – tanečnice, speváčky pochádzali z komárňanskej dievčenskej školy, či neskôr z miestneho gymnázia.

Práve Gymnázium Ľ. J. Šuleka sa stalo pokračovateľom tradície súboru, keď v deväťdesiatych rokoch posádku v Komárne zrušili. Dnes je súbor v okrese Komárno významným nositeľom tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Prezentuje sa tancami z celého regiónu Slovenska, ale stará sa aj o udržanie, resp. prezentáciu slovenských tradícií, ako napríklad tradičnú slovenskú kapustnicu, pečenie oblátok, či veľkonočné zvyky.

Krajinu a región Komárna reprezentuje aj v zahraničí. Pravidelne vystupuje v Maďarsku, reprezentoval Slovensko aj na európskych festivaloch v Srbsku či Macedónsku, zúčastnil sa aj svetového festivalu v Portugalsku. Jeho predstavenia nevynechávajú ani významní politickí či kultúrni predstavitelia. Svoj obdiv súboru vyjadril aj Juraj Kubánka (spoluzakladateľ SĽUK-u), ktorý na poslednom výročnom programe ocenil prácu Ľudovíta Gallovicha ocenením Kubánkov sen .

Súbor patrí pod dvoch spoluzriaďovateľov, MsKS Komárno a miestne gymnázium, úzko však spolupracuje aj s Maticou slovenskou v Komárne. V tejto kombinácii sa pripravuje aj veľkolepý  galaprogram.  19. novembra sa  v dvoch dejstvách, okrem najmladších súboristov – detí z Dunajíčka (5 -11 rokov), predstavia súčasní tanečníci (15 – 33). Ani tentokrát nebudú chýbať odchovanci súboru. Dnes už dospelí ľudia, ktorí pôsobia, resp. pôsobili v súboroch takých mien ako Lúčnica, Čarovné ostrohy, Ponitran, Zobor a podobne. Svojou „troškou“ chcú vzdať hold súboru, ktorý vychováva tanečníkov pre mnoho vysokoškolských či profesionálnych tanečných telies.

Po výročnom galaprograme čaká súbor séria predstavení venovaných adventu a Vianociam. Medziiným budú v poslednú adventnú nedeľu Komárňanom podávať tradičnú kapustnicu, ale zúčastnia sa napríklad aj tradičnej zakáľačky. V budúcom roku sa plánujú v spolupráci s dramatickým krúžkom zúčastniť odvážneho muzikálového projektu – Slovenskí rebeli.

TEXT: ROJA