Mesto 2020. 08. 18.

Komárno v pondelok vyhlásilo mimoriadnu situáciu

Mesto Komárno v pondelok dňa 17.8.2020 o 18.50 hod. vyhlásilo mimoriadnu situáciu na území mesta z dôvodu prietrže mračien.

Mimoriadna situácia bola nahlásená aj Okresnému úradu Komárno a IZS Nitra. Na základe toho obyvatelia mesta budú mať možnosť uplatniť si nárok na náhradu škody. O výške a spôsobe uplatnenia a nahlásenia náhrady škody rozhoduje Ministerstvo vnútra SR, o čom bude mesto obyvateľov priebežne informovať. Mestský úrad Komárno poskytne obyvateľom mesta potrebnú súčinnosť v súvislosti s uplatnením ich nárokov na náhradu škody.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város