Región Dél-komárom 2021. 10. 19.

Komunita reformovanej cirkvi má v južnom Komárome už 100 rokov

Pri príležitosti stého výročia a obnovy kostola sa minulú sobotu konali aj oslavy. Akcie sa zúčastnili aj Czunyiné dr. Judit Bertalan poslankyňa, primátor Attila Molnár a Bence Vajda, zástupcu samosprávy.

Kázeň si mohli prítomní vypočuť od biskupa Józsefa Steinbacha, neskôr László Máté, farár reformovanej farnosti Komárom, diecézny hlavný notár pozdravil prítomných a otvoril valné zhromaždenie.

Po slávnostnom programe a prezentácii o histórii cirkvi a kongregácie nasledovali ďakovné príhovory.  

Pri tejto pozoruhodnej príležitosti ocenil aj spolužitie zo Sedmohradska niekoľkými slovami na uvítanie István Faragó, József Blaskó, zástupca farnosti v mene rímskokatolíckej kongregácie a Sándor Mészáros, farár v mene baptistickej komunity.

Ceremónia sa skončila požehnaním biskupa Józsefa Ft. Steinbacha.ň

Zdroj: komarom.hu