Mesto 2016. 11. 28.

Komunitné centrum „Harčáš“

Stavba je vyhotovená osadením štyroch typizovaných kontajnerov, ktoré sú napojené na verejný rozvod vody, kanalizácie a elektriny. Jeden kontajner bude slúžiť ako kancelária, jeden ako sanitárny kontajner, v ktorom je umiestnené sociálne zariadenie a umyváreň, samostatné pre ženy a mužov. Zostávajúce dva kontajnery sú spojené v jednu miestnosť ako komunitné centrum. 

15194583_1315905868482984_2648326574447126236_o

Zastavaná plocha kontajnerov: 58,98 m².
Celková cena stavby: 47 432,50 €
Z toho:
11 800,00 € – Ministerstvo vnútra SR, kancelária splnomocnenca pre rómsku komunitu
35 632,50 € – Mesto Komárno
Dodávateľom stavby: Korekt Špeciálne cestné práce, s.r.o. Komárno
15138338_1315905805149657_4211154344804488378_o
Komunitné centrum plánuje Mestský úrad využiť aj na vzdelávanie a integrovanie rómskych dospelých a detí. Prioritným cieľom u detí je predškolská príprava, zameraná okrem iného aj na pedagogickú a hygienickú oblasť. V prípade dospelých je hlavným cieľom uľahčenie procesu integrácie. V poslednom období čoraz viac dospelých Rómov avizovalo sociálnym pracovníkom záujem o absolvovanie kurzu gramotnosti – ich snahou je učiť sa čítať a písať. Do úvahy prichádzajú aj iné vzdelávacie kurzy, vytvorené podľa záujmu, ktoré môžu pomôcť  pri formovaní obývateľnejšieho prostredia,  zvýšiť množstvo pracovných príležitostí a zlepšiť životné podmienky rómskych obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2016 vyčlenilo 5000 EUR na vytvorenie Komunitného centra, v návrhu  rozpočtu na budúci rok je zahrnutá  suma 31 300 EUR na pokrytie výdavkov, týkajúcich sa tohto centra, v prvom rade ide najmä o mzdy dvoch sociálnych  pracovníkov.
15167590_1315908171816087_1633566957730037523_o
V budúcnosti mesto plánuje intenzívne pracovať na získaní rôznych druhov grantov a fondov, ktoré využije na prevádzkovanie centra a zároveň chce zapojiť do spolupráce aj mestské civilné organizácie, čím by sa zvýšila nielen efektivita práce, ale aj možnosť získania dotácií z rôznych fondov.
„V budúcnosti chceme venovať väčšiu pozornosť integrácii rómskej komunity, pretože neúprimný prístup k tejto problematike a ignorovanie problematických častí mesta zvyšuje  napätie medzi obyvateľmi. Počet obyvateľov rómskej komunity neustále stúpa, a to je ďalší dôvod na to, aby sme  podchytili mladú generáciu Rómov, ale zároveň podali pomocnú ruku aj starším z tejto komunity a pokúsili sa ich zapojiť do každodenného života. Samozrejme, toto je podmienené aj snahou  a pozitívnym prístupom z ich strany, chcieť sa stať súčasťou našej spoločnosti. Dúfam, že aj toto centrum prispeje k tomu, aby sa zvýšil záujem o vzdelávanie, aby čoraz vyšší počet mladých získalo odborné  a aj  vysokoškolské vzdelanie a ich dobrý  príklad presvedčí ostatných členov komunity o správnom smere cesty. Mesto naplánovalo na budúci rok vytvoriť aj  rómsku občiansku stráž, čo je  ďalšia známka toho, že Rómovia musia prevziať zodpovednosť za svoje spávanie a činy, pretože len takto môžeme spoločne budovať mesto „- povedal László Stubendek, primátor mesta Komárno.
-Mesto Komárno-
Ďalšie fotky nájdete TU.
15122975_1315905328483038_7541727870401910173_o 15137446_1315905621816342_8704804563291070887_o 15156747_1315907995149438_7132674303397568631_o 15167590_1315908171816087_1633566957730037523_o 15168749_1315906048482966_6821376267473939615_o 15250694_1315905471816357_2031432248697191781_o