Mesto 2021. 01. 28.

KOMVaK: 1,9 miliónový úspech

Vodárenskej spoločnosti mesta Komárna sa na poslednú chvíľu podarilo vyhnúť tomu, aby museli vrátiť 1,9 milióna EUR z nenávratného finančného príspevku. Vrátenie príspevku by znamenalo výraznú záťaž nielen pre mestskú vodárenskú spoločnosť, ale negatívny dopad  by to malo aj na rozpočet mesta Komárno.

V roku 2016 začalo Ministerstvo životného prostredia SR správne konanie voči KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v súvislosti s výstavbou kanalizácie v obci Zlatná na Ostrove. Spoločnosť získala na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 9,2 milión eur, z čoho časť, 1,9 milióna eur Ministertvo žiadalo vrátiť späť, nakoľko tvrdili, že prišlo k predraženiu investície. K samotnému predraženiu malo dôjsť počas predchádzajúceho, veľmi kritizovaného vedenia spoločnosti KOMVaK. Výstavbu kanalizácie v obci Zlatná na Ostrove realizovala spoločnosť HASS,  „obľúbenec“ starého vedenia, ktorá začala s vymáhaním svojich pohľadávok a uplatnila si exekučný titul voči spoločnosti KOMVaK.

Patrik Ruman, ktorý je riaditeľom KOMVaKu od roku 2017, uviedol, že sa im na poslednú chvíľu podarilo vyhnúť tomu, aby museli splatiť takmer 2,3 milión eur, už  vrátane úrokov. O tomto definitívne rozhodlo Ministerstvo financií SR. Dodal, že od nástupu do funkcie sme neustáli pracovali na riešení, snažili sme sa argumentovať na viacerých úradoch, na viacerých úrovniach. Predchádzajúce vedenie zanechalo obrovské dlhy, ktorých nováciou došlo k zníženiu vysokých úrokov, pokút, úrokov z omeškania, odvráteniu vydaných poverení na exekúciu, úhrade záväzkov z obchodného styku. Týmito postupnými a systematickými krokmi vedenia spoločnosti došlo k mnohomiliónovým úsporám.