Región 2011. 02. 08.

Krajské kolo Technickej olympiády

Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola dňa 4. februára 2011 miestom súťaží krajského kola Technickej olympiády pre žiakov základných škôl Nitrianskeho kraja.

Súťaž sa uskutočnila vo dvoch kategóriách:
a) kategória A pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl,
b) kategória B pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka základných škôl.

Súťaž v kategórii A mala dve časti: vypracovanie vedomostného testu a vyhotovenie vrhacieho zariadenia. Súťažiaci si vyskúšali technickú invenciu a zručnosti pri práci s viacerými druhmi materiálov. Súťaž v kategórii B mala dve časti: vypracovanie vedomostného testu a vyhotovenie stojana na telefóny z dreva. Súťažiaci si vyskúšali zručnosti pri práci s drevom.

Víťazi súťaže, kategória A:
1. miesto Jaroslav Galgan, Branislav Hatala, ZŠ Hlavné nám. 1, Dvory nad Žitavou
2. miesto Martin Beňo, Nora Júlia Levická, ZŠ Mojmírova ul. 2, Zlaté Moravce
3. miesto Viktor Gál, Gábor Trencsík, ZŠ s VJM, Cesta na vŕšku 1, Marcelová

Víťazi súťaže, kategória B:
1. miesto Máté Elek, ZŠ s MŠ VJM, Športová ul.7, Hurbanovo
2. miesto Tomáš Horváth, ZŠ Školská ul.208, Tesárske Mlyňany
3. miesto Tomáš Malík, ZŠ Ul.G.Bethlena 41, Nové Zámky

Víťazom blahoželáme, všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa na druhý ročník Technickej olympiády.

Ing. Augustín Ondrejkovič, predseda Krajskej komisie Technickej olympiády

Vyjadrite svoj názor