Kultúra 2015. 12. 07.

S technickým vzdelávaním treba začať už v základnej škole

Technická olympiáda pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií je tvorivá súťaž, ktorej poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o techniku, viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, vyhľadávať žiakov talentovaných v technike a podporovať ich odborný rast a rozvoj, orientovať žiakov na štúdium technických učebných a študijných odborov.

V tomto školskom roku sa koná už šiesty ročník tejto súťaže. Obvodné kolo pre školy okresu Komárno sa konalo 2. decembra 2015. Dôsledkom úpadku technického vzdelávania v základných školách je, že základné školy spravidla nemajú školské dielne, náradie a materiál potrebné k súťaži. Preto priestory na súťaž  opäť poskytla a organizácie súťaže sa zhostila Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno.

Technická olympiáda má dve kategórie:

  • kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy a tercie a kvarty  osemročných gymnázií,
  • kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka základnej školy a prímy a sekundy osemročných gymnázií.

V oboch kategóriách mali žiaci vypracovať vedomostný test a vyriešiť praktickú úlohu. Praktickou úlohou starších žiakov bolo vyhotovenie svietnika z dreva a kovu. Praktickou úlohou mladších žiakov bolo vyhotovenie uholníka z dreva.

Víťazi obvodného kola:

Starší žiaci:

  1. miesto: János Sánta, Péter Füri, ZŠ s VJM – Alapiskola Ul. práce, Komárno
  2. miesto: Bálint Ferenczi, Miklós Lovász, ZŠ s VJM – Alapiskola Eötvösova ul., Komárno
  3. miesto: Tamás Szalai, Anikó Csicsai, ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Okoličná na Ostrove

Mladší žiaci:

  1. miesto: Lajos Gyűrosi, ZŠ s MŠ Imeľ
  2. miesto: Oskár Ábrahám, ZŠ Komenského ul. Komárno
  3. miesto: Radovan Hamran, ZŠ Nám. M.T. Konkolyho, Hurbanovo

Víťazi obvodného kola z 1. miesta postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Nitre.

Víťazom a postupujúcim gratulujeme! Dovidenia o rok!

-Ing. Augustín Ondrejkovič-
SOŠT – MSZKI, Komárno

Ilustračná fotografia 5 Ilustračná-fotografia-2 Ilustračná-fotografia-3 Ilustračná-fotografia-4