Kultúra 2016. 12. 07.

Nebojte sa techniky!

Po dlhých rokoch nekoncepčných zmien v školskom vzdelávaní, po katastrofálnom prepade vyučovania polytechniky spojenom s likvidáciou školských dielní sa dostavil nezáujem žiakov základných škôl o technické vzdelávanie. Dôsledkom týchto procesov je akútny nedostatok kvalifikovaných odborníkov v technických profesiách na trhu práce. Znovuzrodenie kvalitného stredoškolského technického vzdelávania bude preto beh na dlhé trate. Na začiatku tohto procesu musia byť žiaci základných škôl nižších ročníkov, v ktorých treba vzbudiť záujem o technické vzdelanie.

Technická olympiáda je tvorivá súťaž, ktorej poslaním je podporovať a rozvíjať u žiakov základných škôl záujem o techniku, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, vyhľadávať talenty v technike a podporovať ich odborný rast a rozvoj a orientovať žiakov na štúdium technických učebných a študijných odborov.

V tomto školskom roku sa koná už siedmy ročník tejto súťaže. Obvodné kolo tejto súťaže pre školy okresu Komárno sa konalo 1. decembra 2016 a jeho organizátorom bola Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno.

Technická olympiáda má dve kategórie:

  • kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy a tercie a kvarty  osemročných gymnázií,
  • kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka základnej školy a prímy a sekundy osemročných gymnázií.
V prvej časti súťaže mali súťažiaci vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z matematiky, geometrie, fyziky, technického kreslenia a manuálne zručnosti. Ich úlohou bolo vyhotoviť výrobok podľa technickej dokumentácie. V druhej časti súťaže mali súťažiaci odpovedať na otázky vedomostného testu s technickým zameraním. Pre väčšinu súťažiach bolo stretnutie so školskou dielňou, ručným náradím, technickými pomôckami a technickým výkresom ich vôbec prvým stretnutím s technikou. Videli sme, že boli z tohto stretnutie nadšení.

Výsledky súťaže:

Kategória A:

  1. miesto: Beáta Szarka, Tamás Csente, ZŠ s VJM, Komárno, Ul. práce,
  2. miesto: Tamás Ódor, Tamás Szalay, ZŠ a MŠ s VJM, Okoličná na Ostrove
  3. miesto: Viktória Takáčová, Marián Vitkó, ZŠ Marcelová

Kategória B:

  1. miesto: Ákos Tóth, ZŠ s VJM, Kolárovo, Školská ul.
  2. miesto: Alex Németh, ZŠ s MŠ, Imeľ
  3. miesto: Oskar Ábrahám, ZŠ, Komárno, Komenského ul.

Víťazi obvodných kôl postúpili do krajského kola technickej olympiády, ktoré sa uskutoční 2. februára 2017.

-Ing. Augustín Ondrejkovič-

dscf4017 dscf4546 dscf4550