Mesto 2016. 12. 13.

Slávnostné odovzdávanie stavby na SOŠ technickej v Komárne

Na Strednej odbornej škole technickej – MSZKI v Komárne konalo slávnostné odovzdávanie stavby nesúcej názov „Zníženie energetickej náročnosti budovy školy – SOŠ technická Komárno“, na ktoré prijali pozvanie poslanci NSK a vedúci pracovníci sprevádzajúci predsedu NSK – Doc. Ing. Milana Belicu PhD., ďalej primátor mesta Komárno – Ing. László Stubendek a s ním prichádzajúci poslanci a riaditelia stredných a základných škôl.

dsc_1819

Za prítomnosti vážených hostí odovzdal stavbu do užívania predseda NSK – Doc. Ing. Milan Belica, PhD., ktorý vo svojom príhovore zhodnotil význam práve ukončeného diela financovaného z prostriedkov NSK. Realizácia projektu spočívala vo výmene všetkých okien, vchodových dverí v objekte školy a telocvične. Spolu bolo preinvestovaných 320 tisíc eur a ďalších 36 tisíc stála rekonštrukcia sociálnych zariadení. V príhovore riaditeľa školy – Ing. Elemíra Pála odznelo, že chceme pokračovať vo zveľaďovaní priestorov školy obnovou telocvične, šatní a vybudovaním multifunkčného ihriska, a tým prispieť k ďalšiemu skvalitneniu prostredia, v ktorom sa vzdelávajú naši žiaci.

dsc_1837