Región 2015. 03. 29.

Kruhový objazd na Novozámckú cestu!

Obce, ktoré združuje akčná skupina Hídverő – Most priateľstva a Mesto Komárno podalo žiadosť na výstavbu kruhového objazdu na križovatku ciest 64 z Komárna do Nových Zámkov a cesty 63 z Komárna do Štúrovo. Počas raňajšej a poobedňajšej dopravnej špičke sa na ceste z obce Iža zhromaždia autá, keďže skoro je nemožné odbočiť doľava smerom na Komárno a je to aj veľmi nebezpečné.

Primátori a starostovia vo svojej žiadosti, ktorú napísali Slovenskej správe ciest poukazujú na to, že že počas pracovných dní v čase od 7-ej do 9 hodiny a od 15-tej do 17 hodiny je nesmierne ťažké odbočiť zo smeru obce Iža na smer Komárno. V tomto čase je dopravná špička na hlavnej ceste medzi Komárnom a Novými Zámkami, a okrem toho autá prichádzajúce zo smeru Iže musia dať prednosť aj tým, ktorý práve opúšťajú čerpaciu stanicu, ale aj tým, ktorí prichádzajú zo smeru Čergova. Práve preto sa tam často vyskytujú nebezpečné situácie a sú časté aj dopravné nehody.

Podávatelia žiadosti sa odvolávajú aj na fakt, že na tento problém už viackrát upozorňovali, napr.: Mesto Komárno pri zmene územného plánu Nitrianskeho kraja. „Kruhový objazd je riešením na práve takéto dopravné situácie. Jeho výhodou je, že bez spomalenia sa cez neho autom nedostanete a treba dbať len na jeden smer pri vchádzaní do objazdu. Kvôli kruhovým objazdom sú križovatky bezpečnejšie a zabezpečia plynulejšiu dopravu. Táto terajšia križovatka je už zastaralá a je tu vysoká nehodovosť, preto by sme chceli, aby sa čím skôr vybudoval kruhový objazd.” – povedal starosta obce Iža István Domin. „Troška sťažuje situáciu, že cesta zo smeru Čergova je vo vlastníctve kraja, ale dúfame, že to nebude znamenať prekážku pre investíciu.”

Primátori a starostovia o to žiadajú Slovenskú správu ciest, aby prehodnotila situáciu a kvôli bezpečnosti dopravy začala výstavbou kruhového objazdu. Žiadosť podpísali z trinástich obcí – Iža, Patince, Virt, Radvany, Moča, Karva, Búč, Bátorové Kosihy, Modrany, Marcelová, Chotín, Čergov, Zlatná na ostrove, a pridal sa aj primátor mesta Komárno László Stubendek.
Zdroj: Komárňanský regionálny týždenník Delta

Vyjadrite svoj názor