Mesto 2018. 09. 13.

Nákupné centrum postavia aj na prvom sídlisku

Investor plánuje výstavbu nákupného centra na súkromnom pozemku, ktorý leží na hranici ulíc Odborárov a Selyeho (bývalé zberné suroviny). 

Miesto v nákupnom centre by mal dostať obchodný reťazec Billa a tiež pár menších obchodov. K nákupnému centru bude patriť aj potrebné množstvo parkovacích miest. V záujme toho, aby bol prístup k nákupnému centru čo najbezpečnejší bude potrebné prerobiť aj chodníky a príjazdové cesty.

V súvislosti s týmto investor, spoločnosť LS Real preberá zodpovednosť aj za vybudovanie kruhového objazdu, ktorý bude na križovatke ulíc Odborárov, Selyeho a E.B. Lukáča priamo v susedstve železničného mosta.  Spomínaný kruhový objazd by vyriešil už dlhodobo trvajúci problém, keďže táto trasa je nie len veľmi frekventovaná, ale v smere od Selyeho ulice aj veľmi nepriehľadná.

Keďže ale niektoré chodníky a cesty, ktoré je potrebné prerobiť sú majetkom mesta, bude potrebný  súhlas aj miestnej samosprávy. Vypracovanie riešenia tohto problému už začalo. Investor by si na dobu výstavby nákupného centra vypožičal od mesta dotknuté parcely a po ukončení prác by ich za symbolickú sumu (1€) vrátil.