Kultúra 2019. 10. 11.

Kultúrny víkend v Hurbanove

Začiatok októbra v Hurbanove začal vernisážami výstav dvoch umelcov. Najprv sa milovníci umenia stretli v Galérii Árpáda Fesztyho, aby sa pokochali prácami Magdalény Serbákovej.

Jubilejnú výstavu pod názvom Recykly I. otvorila PhDr. Eva Dénesová, historička umenia. Vo svojom výklade predstavila autorku, ktorá sa už niekoľko desaťročí venuje výtvarnému umeniu. Narodila sa v roku 1949 v malej dedinke na východnom Slovensku, v Úbreži. Je absolventkou UPJŠ v Prešove odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova. Niekoľko rokov pracovala ako stredoškolská učiteľka v Strednej pedagogickej škole a potom vyučovala výtvarnú výchovu v Základnej umeleckej škole v Hurbanove. Jej výtvarné umenie  sa odráža v každej technike, materiály i nápade. Vystavené práce sú vytvorené z recyklovaných materiálov ako napr. zo starých katalógov, stužiek z kvetinových kytíc, ale aj tkané koberčeky, obrázky maľované na hodváb. Skutočne je sa na čo dívať. Výstava je k dispozícii do 25. októbra. Tešíme sa, že výtvarníčka doniesla svoje diela do galérie, aby sa so svojimi prácami podelila so všetkými záujemcami. Pri významnom okrúhlom životnom jubileu jej želáme ešte pevné zdravie a veľa tvorivých úspechov.

V základnej umeleckej škole svoje umenie predstavil  Boris Kačić, výtvarník z družobného chorvátskeho mesta Lovran. Výtvarníka, ktorý sa narodil v Lovrane, ale vyše 20 rokov prežil vo Švédsku a opäť sa vrátil do rodného mesta, predstavil viceprimátor Lovranu Tony Družeta. Práce, ktoré priniesol do Hurbanova sú z cyklu budovy a zvieratá. Zobrazujú domy a budovy nachádzajúce sa nielen v Lovrane, ale v celom Chorvátsku. Na obrazoch vidieť množstvo vtákov, more, domy, ktoré hrajú pestrými farbami. Mnohých zaujali obrazy zaujímavo zobrazujúce ryby. Výstava je v základnej umeleckej škole k nahliadnutiu do 25. októbra.  Ďakujeme umelcovi z Lovranu, že oživil priestory školy týmito nevšednými obrazmi a doniesol do školy ukážku inej výtvarnej techniky, čím obohatil rozhľad žiakov i učiteľov. Želáme umelcovi veľa tvorivých úspechov, veľa nápadov a veľa vnímavých žiakov.