Mesto 2019. 06. 21.

Letecká dezinsekcia komárov a dvojnásobný rozpočet

Mesto Komárno zdvojnásobuje rozpočet na likvidáciu komárov, ale obrátilo sa aj na Ministerstvo životného prostredia SR s prosbou o finančnú pomoc na ďalšiu dezinsekciu komárov. Dva a pol týždňa prebieha pozemná likvidácia komárov a budúci týždeň je naplánovaný aj letecký postrek.

Mesto Komárno oznamuje obyvateľom mesta, že v prípade priaznivých hydrologických a klimatických podmienok aplikácia leteckého postreku komárov je naplánovaná na 26. jún. Letecký postrek sa bude vykonávať v skorých ranných hodinách od 5. hodiny do 7.30 a v čase od 19. hodiny do západu slnka v intraviláne a extraviláne mesta, kedy je intenzita pohybu komárov najvyššia.

Už dva a pol týždňa neustále prebieha pozemné ničenie komárov v ranných a vo večerných hodinách . Z mestského rozpočtu bolo na to vyčlenených 30 000 eur, ale budúci týždeň bude mestské zastupiteľstvo hlasovať o návrhu mestského úradu zvýšiť túto sumu na 60 000 eur. Združenie miest a obcí okresu Komárno sa obrátilo aj na ministra životného prostredia, Lászlóa Sólymosa, aby ministerstvo poskytlo finančnú pomoc s financovaním komplexnej likvidácie komárov v oblasti.

Potrebná je zvýšená pozornosť počas leteckého postreku

Týmto vyzývame obyvateľov mesta, aby počas vykonávania postreku  pozatvárali okná, podľa možnosti nezdržiavali sa v postrekovej oblasti a prikryli  potraviny, ktoré by mohli prísť do priameho styku s postrekovou látkou, a zabezpečili zvieratá. Ďalej upozorňujeme občanov, že poľnohospodárske plodiny vyzbierané v postrekovaných oblastiach je nutné pred konzumáciou umyť teplou vodou!

Zároveň vyzývame včelárov, aby počas aplikácie postrekovej látky zabezpečili stanovištia včelstiev.

– Názov insekticídneho koncentrátu proti komárom: Rotryn 50
– Leteckú dezinsekciu vykonáva: Aero Slovakia, a. s.