Mesto 2019. 06. 25.

Na žiadosť obyvateľov sa ruší letecká dezinsekcia proti komárom

Mesto Komárno naplánovalo aplikáciu leteckého postreku komárov na stredu 26. júna. V pláne bolo doplnenie pozemnej aplikácie v prospech úspešného ničenia komárov. Mal byť použitý rovnaký insekticídny koncentrát proti komárom, ktorý sa používa aj na južnom brehu Dunaja.

Vzhľadom na to, že bolo prijatých niekoľko protestov od verejnosti v súvislosti s plánovaným leteckým postrekom proti komárom a bola začatá aj petícia proti rozptylu postreku vo vzduchu, mestský úrad sa rozhodol zrušiť plánovanú zajtrajšiu leteckú likvidáciu komárov. Pozemné ničenie komárov však pokračuje.

V súvislosti s tým mesto očakáva od obyvateľov spätnú väzbu, na základe ktorej bude naplánovaná pozemná dezinsekcia v určitých lokalitách mesta. V prípade priaznivých hydrologických a klimatických podmienok pozemný postrek proti komárom bude v skorých ranných hodinách a vo večerných hodinách.

V súvislosti s biologickou likvidáciou došlo k viacerým komunikáciám, ale vzhľadom na vysokú hladinu vody v Komárne by bola jej účinnosť nízka, ale mesto by bolo ochotné aj toto riešenie využiť, ak je to možné.

Združenie miest a obcí okresu Komárno tiež požiadalo príslušné ministerstvo o pomoc pri riešení situácie. Popritom samospráva mesta Komárno plánuje navýšiť sumu 30 000 eur pôvodne plánovanú na dezinsekciu komárov o ďalších 30 000 eur na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 27. júna.