Mesto 2013. 01. 24.

Maďarsko chce pomôcť univerzite

Minister školstva Dušan Čaplovič sa stretol so svojim rezortným kolegom z Maďarska Zoltánom Balogom. Témou stretnutia bolo školstvo, dotkli sa aj komárňanskej univerzity J. Selyeho. 

Selye_János_Egyetem2

Na rokovaní ministrov Dušana Čaploviča a Zoltána Baloga dominovala najmä téma škôl s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským.

V súvislosti s tým napríklad spomenuli postavenie Univerzity J. Selyeho v Komárne, ktorej hrozí, že stratí status univerzitnej vysokej školy. Maďarsko je však odhodlané urobiť potrebné kroky, aby škola aj naďalej zostala v postavení univerzity. “Ponúkli sme podporu vo forme zabezpečenia profesorov lektorujúcich na tejto univerzite a, samozrejme, sme ponúkli aj finančnú podporu, v rámci ktorej chceme podporovať celkový proces budúcoročnej akreditácie univerzity,” priblížil Balog.

ZDROJ: TASR

Vyjadrite svoj názor