Región Dél-komárom 2021. 01. 22.

Maďarský Komárom bude informovať o novinkách na novej platforme

Minulý rok naše životy definovala epidémia koronavírusu. Napriek tomu sa maďarský Komárom naďalej rozumne investoval do mesta. O novinkách nás informoval poslanec mestskej rady Bence Vajda, ktorý uviedol, že napriek zložitej situácii sa podarilo zrealizovať niekoľko inovácií  vrátane obnovy a výmeny bývalých autobusových zastávok či informačnej LED steny pre obchodný dom Duna.

„Modernizácia autobusových zastávok a inštalácia nových boli veľkým krokom vpred, pretože prvé nemali strechu a v meste bolo niekoľko bodov, kde, hoci to odôvodňovala osobná doprava, chýbala autobusová zastávka. V budúcnosti plánujeme s poslancami a primátorom vybudovať inteligentné zelené autobusové zastávky, ktoré môžu nášmu mestu priniesť plus nielen z hľadiska vizáže, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia a stratégie v oblasti klímy,“ uviedol Bence Vajda.

Dodal, že v novembri sa „malý Spar“ presunul z kruhového objazdu na miesto bývalého Ázsia Kincse, kde zákazníkov očakávajú na väčšej predajnej ploche so širším výberom. Spolu s presťahovaním boli zriadené nové parkoviská s intenzívnou zeleňou.

Energetická modernizácia sa uskutočnila aj na budove Obchodného domu Duna, na ktorej bola obnovená aj fasáda.

„Je pre nás veľkým potešením, že plány hlavného architekta Józsefa Siklósiho schválil vlastník budovy. Dielo dalo osobitnú hodnotu centru mesta, pretože na bočnej strane obchodu môžeme vidieť symbolické budovy nášho mesta v centrálnej polohe s Mostom Monoštor. Verím, že každodenný pohľad na toto dielo bude potešujúce nielen pre obyvateľov Komáromu, ale aj pre návštevníkov a okoloidúcich,“ povedal poslanec.

Na fasádu nákupného centra sa umiestnila aj LED stena.

Mnohí z Komáromu predtým naznačovali, že v meste neexistuje jednotná informačná tabuľa, kde by boli k dispozícii miestne udalosti, informácie verejného záujmu – okrem stránok sociálnych sietí a televíznych platforiem. Keďže obchod je centrálnou budovou mesta, väčšina obyvateľov tam chodí každý deň, takže bolo zrejmé, že sem sa umiestni informačný povrch. LED stena je v prevádzke denne od 6.00 do 22. hodiny.

„Bohužiaľ, boj proti vírusu a epidémii je dnes stále ústrednou témou. Ako už naznačil primátor, on a jeho rodina sa už na očkovanie zaregistrovali. Zástupca primátora Loránd Kreft-Horváth ,ako pracovník v zdravotníctve už dostal očkovanie, ale ja a aj moja rodina sme sa už zaregistrovali. Na LED stene beží aj reklama vaccinainfo.gov.hu. Zaregistrujme sa na očkovanie, pretože len tak sa môžeme vrátiť do nášho bežného života, povedal predseda Výboru pre financie, rozvoj miest, zdravotníctvo a sociálne veci.

Zdroj: komarom.hu