Mix 2021. 10. 27.

Maďarský Komárom sa aj tento rok zapojil do zberu odpadu

Akcia ministerstva inovácií a technológií spája ochranu životného prostredia s dobrovoľníctvom, posilňuje komunitnú spoluprácu a pomáha formovať názory.

Do spoločného zberu odpadu sa zapojil sa aj primátor Attila Molnár a zástupca samosprávy Bence Vajda. Nedávno sa zapojilo do zberu takmer sto ľudí.

Environmentálna spravodajkyňa Bernadett Havran-Tóth uviedla, že odpadky na verejných priestranstvách a v okolí inštitúcií zbierali okrem zamestnancov úradov aj Gymnázium Jókaiho Móra, Stredná odborná škola Kultsára Istvána a Základná škola z mestskej časti Koppánymonostor.

Nelegálna skládka obsahovala aj fľaše od čistiacich prostriedkov a fľaše od nealkoholických nápojov, ktoré boli vyhodené pred desiatkami rokov.

Dobrovoľníci zbierali odpadky, ktoré vyhodili iní, na troch miestach: pozdĺž ulice Ácsi út , Na ulici Somos a ulici Újszállási. Celkovo sa počas akcie vyzbieralo 45 vriec odpadu. Z oblasti sa podarilo vyčistiť aj niekoľko monitorov, dve chladničky a pneumatiky. 

(komarom.hu)