Kultúra 2017. 05. 09.

Malá finančná akadémia s Kozmixom

Kto si babku neváži, na groš sa nezváži… Kozmix naučil deti narábať s peniazmi.

Učíme pre život

  • Ako naučiť naše ratolesti rozumne hospodáriť s peniazmi?
  • Ako neminúť  vreckové  v najbližšom fast-foode?

Tak na túto úlohu sa podujala postavička Kozmixa z pilotného projektu malej finančnej akadémie zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti a žiaci zo 4. Bé triedy  Základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne.

Celý projekt bol spracovaný pútavou, avšak náročnou formou. Žiaci pracovali v štyroch tímoch. V piatich tematických blokoch si vyskúšali úlohy bankárov, architektov, účtovníkov, staviteľov a novinárov. A o čo vlastne išlo?

Cieľom bolo nasporiť si dostatočnú sumu „kozmixov“, ktoré dostávali jednotlivé tímy za splnenie interaktívnych úloh. Za tieto peniažky si kupovali stavebný materiál a následne všetky tímy spoločne stavali mesto – Kozmixovo.

Samozrejme pojmy ako evidencia, príjem, výdaj, mena, hodnota, euro, dolár sa do povedomia detí dostávali hravou formou. A keďže tímová práca má aj svoje úskalia, dôležitou súčasťou projektu bolo zvládanutie konfliktov, stresových situácií a riešenie problémov.  Všetko nakoniec dobre dopadlo a rodičom počas dňa otvorených dverí žiaci dokázali, že so svojím vreckovým dokážu hospodáriť rozumne.

Malá finančná akadémia s Kozmixom je vynikajúci tvorívý, názorný  projekt s množstvom edukačného materiálu. Pre mňa, ako pedagóga, to boli náročné dni. Metodická príručka sa stala mojou najčítanejšou knižkou. Aktivity bolo treba zvládnuť v priebehu troch týždňov, avšak spätná väzba od detí bola fantastická a nahradila všetky strasti a starosti, ktoré bolo potrebné  zvládnuť popri bežnej školskej výučbe. Veď nakoniec posúďte sami. Mesto sa nám vydarilo.  Rada by som sa  poďakovala celému tímu za skvelé hodiny a radosť z úspešného riešenia.

Postrehy 4. B
Z denníka tímu Super Kozmixky 
Učíme sa čo sú hodnoty a potreby. Občas sa pomýlime, ale na riešenie o chvíľu prídeme. Pracujeme na interaktívnej tabuli s obláčikom Klaudy a Kozmixom.
Dnes bolo vyhodnotenie diktátov. Robili sme aj rebríček hodnôt.
Silní chlapci doniesli dve rovnako veľké lavice hore do našej triedy. Na nich potom budeme stavať našu mestskú časť a celé mesto.
Čítali sme si, čo sa stalo Kozmixovi a ako sa máme správať k prírode. Máme sa k nej správať slušne, nemáme odhadzovať odpad mimo koša a máme recyklovať.
Hrali sme sa hru s Kozmixom. Za včerajšok sme dostali 40 kozmixov a dnes 80 kozmixov, takže spolu máme 120 kozmixov. Pre nás je to veľký úspech.

KOZMIXOVO
Dali sme na stôl plán mesta… protestujeme, máme rovnaké budovy v návrhoch… striháme si …vyhrali sme tartanovú dráhu!…máme letisko…dneska sme urobili prvé budovy….sme bez peňazí, kúpili sme všetky kocky!  STAVIAME, HURÁ….

Gabriela Kamocsaiová,
ZŠ J. A. Komenského, Komárno