Kultúra 2015. 01. 28.

Máš talent, tak ho ukáž!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne oznamuje termíny súťaží pre výtvarníkov, filmárov a fotografov v roku 2015.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 – regionálne kolo

  1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Uzávierka: 9. januára 2015

Vernisáž: 6. februára 2015 o 17.00 hodine v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne

 

CINEAMA 2015 – regionálne kolo

  1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.

Uzávierka: 1. marca 2015

V prípade dostatočného počtu prihlásených prác – verejné premietanie

marca 2015 o 17.00 hodine v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v KomárneCineama-2015

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2015 – regionálne kolo AMFO 2015

  1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie.

Tematická kategória na rok 2015: RODINA

Uzávierka: 13. marca 2015

Vernisáž: 1. apríla 2015 o 17.00 hodine v Galérii CSEMADOK v Komárne

 

Bližšie informácie získate na: http://www.ros-komarno.sk/,

Jana Mačicová, tel.: 035 760 3873, 0907 218 172, osveta.vff@gmail.com