Kultúra 2014. 11. 10.

Patríme medzi najlepších na Slovensku!

Celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO 2014 predstavila už 42. ročník najvýznamnejšej a najkomplexnejšej súťaže, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Súťaž sa uskutočnila vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola sa konalo 7. až 9. novembra 2014 v Levickej synagóge.

Odborná porota v zložení Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., EFIAP (predseda poroty), prof. Milota Havránková, Mgr. Rudolf Lendel, Doc. Jozef Sedlák, Marta Svítková, ocenila nasledovných komárňanov:

I. skupina – autori do 16 rokov, čiernobiela fotografia

Čestné uznanie / Bibiána Grolmusová – Zmes ktorá žije

I. skupina – autori do 16 rokov, farebná fotografia

3. miesto / Michaela Kotásková – Tanec 2,3

III. skupina – autori nad 21 rokov, čiernobiela fotografia

Čestné uznanie / Pavol Sedliak – Pri starej vŕbe

Tematická kategória – VODA

Čestné uznanie / Angelika Kopják – Povodeň Komárno 2013, 3

Multimediálna prezentácia

2. miesto / Mária Virágh – Denník Agáty Schindlerovej

 

Porota celkovo vybrala na výstavu 18 fotografií od 16 komárňanských autorov.

Srdečne blahoželáme!