Región 2019. 06. 17.

Mestá a obce okresu Komárno žiadajú ministerstvo o pomoc

Daždivé a teplé počasie, ako aj vysoká hladina vody, boli príčinou, že sa v mnohých regiónoch objavila rozsiahla invázia komárov. Niektoré obce začali bojovať proti nim, ale vzhľadom na rozsah invázie je účinnosť ich ničenia obmedzená. Komáre sa pohybujú na vzdialenosť 7 až 8 kilometrov, takže skutočne účinnou by bola komplexná likvidácia komárov v celej oblasti.

Združenie miest a obcí okresu Komárno sa preto obrátilo na Ministerstvo životného prostredia SR s prosbou o finančnú pomoc na dezinsekciu komárov, keďže ministerstvo poskytlo takúto podporu už aj v predchádzajúcich rokoch.

„Z mestského rozpočtu sme vyčlenili 30 000 eur na ničenie komárov. V prípade potreby túto sumu zvýšime. Avšak na dosiahnutie účinného výsledku by skutočným riešením bolo komplexne riešiť likvidáciu komárov v celej našej oblasti“ – vyjadril sa Béla Keszegh, primátor Komárna, ktorý je zároveň aj predsedom združenia miest a obcí.

Vo viacerých obciach okresu začali boj proti komárom, ale existujú osady, kde sa to doteraz ešte neuskutočnilo.