Mesto 2011. 07. 08.

Mesto brojí proti neznášanlivosti

Do nepriazne zástupcov mesta, vrátane poslancov i primátora, sa dostali billboardy strany SNS.

Nie je to dávno, čo sa po celom Slovensku, vrátane Komárna, začala objavovať billboardová kampaň k petícii, ktorú iniciovala parlamentná SNS. Text “Nebuďme doma cudzincami! Nechceme žiť vo Felvidéku! Podpíšte petíciu,” pobúril vtedy hlavného oponenta  slovenských národovcov – stranu SMK. Samotná kampaň mala rozporuplný obsah, pretože (podľa viacerých expertov) zrejme protiústavne žiadala používanie slovenčiny ako jediného úradného jazyka na území Slovenska. Referendum by sa teda uskutočniť nemohlo ani v prípade, že by sa vyzbieralo dosť podpisov.

Na včerajšom štvrtkovom mestskom zastupiteľstve sa v rámci interpelácii preberalo aj to, že mesto prostredníctvom mestského podniku prenajalo tieto reklamné miesta strane SNS na túto kampaň. Ako povedal vo svojom výstupe László Győrfi z SMK, mesto by si malo dávať väčší pozor na to, akému obsahu takto umožní zverejnenie. Mestské zastupiteľstvo napokon prijalo rozhodnutie, podľa ktorého môže vedenie mesta zakázať takúto vizuálnu reklamu, ktorá by akokoľvek útočila na národnosť, rasu, či náboženské vyznanie obyvateľov.

Primátor Marek tento bod tiež podporil a prisľúbil, že sa celá záležitosť vyšetrí. V hlasovaní bol návrh uznesenia, ktorý predložil Imre Andruskó, prijatý takmer všetkými 22 prítomnými poslancami, pričom nikto nehlasoval proti. Do návrhu sa dostala aj výzva kompetentným orgánom, aby proti podobným ‘reklamám’ zasahovali účinnejšie.

ZDROJ: Bumm.sk

Vyjadrite svoj názor