Mesto 2021. 01. 18.

Mesto hľadá dobrovoľníkov na testovanie

Mesto Komárno v dňoch 23. a 24. januára 2021 (sobota a nedeľa) v čase od 8:00 hod. do 19:00 hod. vytvorí odberové miesta na antigénové pretestovanie Covid-19 na viacerých miestach.

Preto mesto Komárno hľadá zdravotníckych pracovníkov (na odber vzoriek) a dobrovoľníkov na administratívne práce. V prípade zdravotníckych pracovníkov sa môžu prihlásiť lekári, študenti lekárskych fakult, osoby pracujúci v zdravotníctve resp. v sociálnych inštitúciách. Podľa centrálneho usmernenia odmena pre zdravotníckych pracovníkov je 15,- eur/hodina (bruto) a pre administratívnych pracovníkov 100,- eur za deň.

Prihlásiť je možné e-mailom na testovanie@komarno.sk (uvedením tel.kontaktu, mena, priezviska  a čísla bankového spojenia IBAN) najneskôr do 21. januára 2021, do 12:00 hod. 

Prípadne otázky nám napíšte na horeuvedenú e-mailovú adresu, a všetkým záujemcom  zamestnanci úradu zavolajú.

(Mesto Komárno)