Mesto 2018. 04. 10.

V pevnosti brigádovali dobrovoľníci

7. apríla 2018 sa uskutočnila brigáda za účasti zhruba 50 dobrovoľníkov zameraná na čistenie, skrášlenie komárňanskej pevnosti. Náradie a malé občerstvenie zabezpečil mestský úrad.

Brigádovať sa začalo v sobotu o 9-ej hodine. V pláne bolo vyčistenie pásu náletovýn pred kasárenskou budovou. Účasť dobrovoľníkov v širokom vekovom rozmedzí zabezpečilo mesto a občianske združenie Villa Camarum. Boli medzi nimi zamestnanci mestského úradu, občianski aktivisti a žiaci zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici. Mestský úrad zabezpečil potrebné náradie a občerstvenie, naviac si mohli pochutiť aj na skvelom guláši, ktorý brigádnikom navarili pracovníci mestskej polície. Ľudí ochotných bezodplatne pomôcť svojmu mestu osobne privítal primátor mesta László Stubendek a poďakoval sa im za ochotu venovať svoj cenný voľný čas práci pre spoločné dobro.

Výsledkom práce bolo vyčistenie pásu zelene, vyrúbaním náletových drevín a vyčistením buriny pred budovou bývalej kasárne, zozbieralo sa tiež veľa smetí a rôzneho stavebného odpadu. Po vyčistenom páse sa onedlho budú môcť prejsť aj návštevníci pevnosti.

V pevnosti naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce, pokračuje obnova krovu a strechy kasárenskej budovy, na ktorú mesto úspešne získalo grant z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 550 tisíc eúr. Práce sa začali v marci a potrvajú do úspešného odovzdania vynovenej strechy vážskeho krídla monumentálnej budovy.

(komarno.sk)