Mesto 2018. 01. 26.

Mesto Komárno získalo ďalšie financie na opravu strechy kasárenskej budovy

Mesto Komárno bude od marca tohto roka pokračovať v oprave strechy kasárenskej budovy v komárňanskej pevnosti. Na opravu strešnej konštrukcie a krytiny poskytlo finančnú dotáciu vo výške 550.000 eur Ministerstvo kultúry SR. Z celkových rozpočtových nákladov 580.000 eur zaplatí mesto Komárno z vlastných zdrojov päť percent, čo predstavuje necelých 30.000 eur.
O dotáciu z programu Obnovme si svoj dom požiadalo Mestské kultúrne stredisko v Komárne, ktoré je správcom objektu kasárne v Novej pevnosti. „Dotáciu dostaneme v troch častiach, prvú vo výške 220.000 eur sme už dostali. Práce by mali byť ukončené v júni, po ich dokončení a vyúčtovaní budeme priebežne pokračovať ďalšími dvoma tretinami. Celú rekonštrukciu plánujeme ukončiť v priebehu jeden a pol roka. Po jej skončení zostane neopravená ešte jedna strana pevnosti, ktorú by sme v budúcnosti tiež chceli zrekonštruovať,“ povedal viceprimátor Béla Keszegh.
Obnova strechy kasárenskej budovy Novej pevnosti, postavenej v roku 1810, sa začala prvou etapou v roku 2016. Počas nej boli opravené dve tretiny strešnej konštrukcie a krytiny. Jedna z najvýznamnejších rekonštrukcií pevnosti za posledné desaťročia si vyžiadala takmer dvojmiliónovú investíciu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytlo mestu nenávratný finančný príspevok 1,8 milióna eur v rámci projektu Regionálneho operačného programu Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. „Priebežne sledujeme vypisovanie grantov, aby mohla obnova pevnosti pokračovať. Mestská pokladnica na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky nestačí. Chceli by sme získať financie z rôznych verejných súťaží aj v Európe či v Maďarsku,“ povedal primátor László Stubendek.
Protiturecká pevnosť v Komárne je vystavaná v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti a roku 1658 výstavba Novej pevnosti. Od roku 1963 je súbor siedmich objektov Starej a Novej pevnosti národnou kultúrnou pamiatkou. Spolu s Fortifikačným systémom mesta Komárno, vytvoreným v období Napoleonských vojen, tvorí Protiturecká pevnosť Komárňanský pevnostný systém alebo aj Pevnosť Komárno. Tento systém je najväčším fortifikačným komplexom na Slovensku. Komárňanský pevnostný systém figuruje na predbežnom zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

-TASR.SK-