Mesto 2020. 05. 29.

Mesto testuje uzamykanie priestorov pre kontajnery na odpad

V rámci udržiavania čistoty a poriadku v okolí kontajnerov na odpad, mesto Komárno testuje ich uzamykanie na Ulici Eötvösa. Mesto žiada spoluprácu obyvateľov a nájomníkov bytových domov.

Nakoľko sa okolie kontajnerových domov často znečisťovalo neprispôsobivými obyvateľmi, mesto Komárno sa rozhodlo urobiť razantné kroky. V rámci skúšky sa zaviedlo uzamykanie kontajnerových priestorov na Ulici Eötvösa. Uzamykanie na čip je možné pri murovaných kontajnerových domoch s osvetlením. Mesto žiada spoluprácu nielen obyvateľov okolitých bytových domov, ale i nájomcov. Ak projekt uspeje, mesto plánuje zabezpečiť takéto uzamykanie aj na ďalších problémových miestach v Komárne.

Zdroj: Tamás Varga, zástupca primátora

Foto: Pinke László