Mesto 2018. 04. 10.

Zberné kontajnery na šatstvo v Komárne

Podľa príkladu z iných miest budú už aj v Komárne rozmiestnené zberné kontajnery na darovanie šatstva a obuvi ľuďom v núdzi. Prvoradým cieľom je dobročinnosť, ale vytriedenie šatstva a obuvi z zo zmesového komunálneho odpadu znižuje jeho objem a tým prináša aj finančný osoh pre mesto.

Občianske združenie HUMANA People to People koncom marca v Komárne rozmiestnila 20 zberných kontajnerov o ktorých rozmiestnení rozhodlo mestské zastupiteľstvo vo februári tohto roka. Po jednom kontajneri sa ušlo aj do prímestských častí mesta – do Novej Stráže, do Ďulovho dvora, do Hadoviec a do Kavy. Na kontajnery boli umiestnené informácie a inštrukcie v oboch jazykoch používaných v Komárne, v slovenčine aj v maďarčine.

Združenie sa zaväzuje vyzbierané veci bezodplatne odviezť, uskladniť a rozdať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú v spolupráci s viacerými, aj zahraničnými dobročinnými organizáciami, ktoré pomáhajú najmä bezdomovcom a komunitám v núdzi napríklad v Afrike.

Pracovníci združenia žiadajú občanov, aby do kontajnerov ukladali výlučne čisté veci. Okrem šatstva to môže byť už spomínaná obuv, ale napríklad aj bytový textil, posteľná bielizeň, tašky či kožené doplnky. Vyzbierané veci budú následne vytriedené a doručené ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Veci, ktoré nebude možné darovať budú recyklované, respektíve ekologicky likvidované.

Umiestnenie zberných kontajnerov HUMANA

 • Letná ul.                       pri parkovisku
 • Damjanichova ul.             medzi Tržnicou a hlavnou poštou
 • Rákócziho ul.                     za Isterom
 • Vodná ul.                       pri supermarkete COOP
 • Mederčská ul.                     pri LIDL-i
 • Košická ul.                     pri autobusovej stanici
 • Ul. gen. Klapku               pri potravinách LUKA
 • Ul. Komáromi Kacza     oproti potravinám Bašta
 • Mederčská ul.                     medzi blokmi
 • Eötvösova ul.                     pri BILLE
 • Eötvösova ul.                     pri supermarkete CENT
 • Ul. E. B. Lukáča             pri potravinách
 • Ul. budovateľská             pri potravinách Kollár
 • Murgašova ul.                     oproti pekárne BAKER
 • Platanová alej                     pri zimnom štadióne
 • Harčášska cesta             Zberný dvor – v areáli
 • Komárno-mestská časť       Nová Stráž, Ul. vtáčej záhrady pri COOP
 • Komárno – mestská časť     Hadovce pri detskom ihrisku
 • Komárno – mestská časť     Ďulov Dvor, Stredná ul. pri detskom ihrisku
 • Komárno – mestská časť     Kava, Hlavná ul. pri kultúrnom dome
(komarno.sk)