Mesto 2015. 01. 14.

Šanca na vytvorenie nových pracovných miest

Primátor mesta László Stubendek vykonal návštevu v Hadovskom sídle spoločnosti SK-Cont a.s., ktorá je jednou z najvýznamnejších v regióne, vyrába kontajnery a stretol sa s Guntherom Reifom, predsedom predstavenstva, Ladislavom Fischerom, členom predstavenstva a Jozefom Krocsányim, technickým riaditeľom.

Primátor mesta si najprv pozrel jednotlivé kroky výrobného postupu kontajnerov zodpovedajúceho 21. storočiu, a následne prebral s vedením firmy zamestnávajúcej 180 pracovníkov možnosti spolupráce s vedením mesta a miestnou samosprávou. Ďalej prebrali možnosti rozšírenia výroby a zvýšenia zamestnanosti, načo je aj reálna šanca, pretože firma má silné zázemie a kontajnery ktoré vyrába sú vďaka vysokej kvalite celosvetovo žiadané.