Mesto 2016. 06. 06.

Utečenci v Hadovciach nebudú, Komárňania naleteli výmyslom a šírili paniku

Komárňania sa opäť raz ukázali ako schopní konšpirátori a nositelia paniky. Po odkúpení jednej z nevyužívaných budov v katastri mesta súkromným subjektom, sa priam bleskurýchlo objavili správy o tom, ako chce podnikateľ s nehnuteľnosťou naložiť. Samozrejme, jeho plány mali uškodiť Komárňanom. Ako inak, nepriateľom Komárňanov číslo jedna sú už 20 rokov imigranti a tí mali podľa „dôveryhodných zdrojov“ obsadiť areál bývalej poľnohospodárskej školy v Hadovciach. Informácia vzbudila nielen pohoršenie, ale aj nenávisť, xenofóbiu a panický strach. Informácie sa dokonca chytili aj niektoré lokálne médiá.

Ako sa ukázalo, nie je to tak.

Primátor mesta Komárna sa stretol s čoskoro novým majiteľom nehnuteľnosti, ktorý reči okamžite dementoval.

Budovy v niekdajšom areáli poľnohospodárskej školy kúpila spoločnosť Sawius s.r.o. zo Zeleného Hája, ktorej konateľom je Attila Boncsek. Spoločnosť kúpila nehnuteľnosť prostredníctvom verejnej dražby od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zápis do katastra ešte nie je ukončený. „Za účelom objasnenia a upresnenia podnikateľského zámeru s nehnuteľnosťou, sa na pôde mestského úradu stretli s konateľom spoločnosti Attilom Boncsekom zástupcovia mesta – primátor László Stubendek, viceprimátor Béla Keszegh a prednosta úradu Tamás Fekete,“ informuje mesto Komárno.

Konateľ spoločnosti vyhlásil, že predmetnú nehnuteľnosť rozhodne nebudú využívať ani migranti, ani neprispôsobiví občania. O konkrétnych plánoch, o ktorých sa vedú rokovania a ktoré predložil aj vedeniu mesta, bude informovať až po uzavretí formalít v súvislosti s kúpou tejto nehnuteľnosti. Podľa jeho predstáv by v týchto miestach mohla začať činnosť, ktorá bude v prospech mesta: „Budúcnosť nášho mesta je pre mňa, ako Komárňana, srdcovou záležitosťou,“ zdôraznil Attila Boncsek.

Vedenie mesta jednoznačne vyhlasuje, že urobí všetky  kroky pre zamedzenie vytvorenia akéhokoľvek miesta pre prípadné prijatie migrantov. Súčasne vyjadrili podporu konateľovi spoločnosti pre také podnikateľské činnosti, ktoré budú v prospech mesta a ktoré prispejú k obnoveniu opustených nehnuteľností, a budú mať súčasne pozitívny vplyv na rozvoj mestskej časti Hadovce.

Vedenie mesta priebežne monitoruje dianie v súvislosti s danou nehnuteľnosťou, v súčinnosti s pôvodným majiteľom, Nitrianskym samosprávnym krajom.

(komárno.sk/ahojkomarno)