Mesto 2014. 09. 18.

Mobilné aplikácie pre občana

Dnešným svetom letia mobilné aplikácie na inteligentné telefóny a tablety. Tých užitočných, ktoré človeku niečo dajú, pomôžu, však nie je mnoho. Radi by sme Vám odporučili dve aplikácie, ktoré patria do skupiny užitočných:
Mesto Komárno dostalo ponuku na vyskúšanie mobilnej aplikácie iObčan firmy eGov System s.r.o. a aplikácie City monitor firmy QBSW a.s.

Predstavenie aplikácie iObčan:
Vďaka mobilnej aplikácii máte odteraz možnosť:
– dozvedieť sa čo je nové v našej samospráve aj prostredníctvom mobilu – v aplikácií sa zobrazujú aktuality zo života a plánované podujatia, na ktoré môžete priamo reagovať,
– nájsť základné kontakty na starostu, úrad a nechať sa navigovať priamo k úradu,
– zasielať nám nápady a podnety, pričom stav vybavenia a naše odpovede uvidíte priamo v aplikácií,
– vyhľadávať v kompletnom zozname všetkých územných samospráv na Slovensku.
Ďalšie informácie nájdete v propagačnom materiály TU.

Predstavenie aplikácie City monitor:
Projekt City Monitor predstavuje atraktívny a inovatívny nástroj na komunikáciu medzi zástupcami miest a ich obyvateľmi využívajúc mobilné technológie. City Monitor prináša obyvateľom možnosť posielať svoje podnety prípadne návrhy na vylepšenie, ktoré v meste postrehnú, rýchlo, bezplatne a jednoducho zo svojho mobilného telefónu. Súčasne však ponúka riešenie serverovú / webovú časť, ktorá je určená pre samosprávy, a prostredníctvom ktorej sú schopné jednoducho riadiť proces vybavovania nahlásených podnetov. Táto webová užívateľsky prívetivá aplikácia dokáže adekvátne nahradiť finančne náročné softvérové produkty a vo veľkej miere zjednodušiť spracovávanie hlásených podnetov. Práve vďaka tomu sa výrazne odlišuje od konkurenčných riešení, ktoré sa primárne orientujú len na občanov a ich možnosť hlásenia podnetov, avšak neobsahujú softvérovú časť na riadenie procesu vybavovania hlásení.
Ďalším prínosom riešenia oproti konkurenčným produktom je ten, že podnety nie sú preposielané zástupcom mesta treťou stranou, ale hlásia ich samotní občania priamo zo svojich mobilov. Tie sú po odoslaní automaticky zobrazené v systéme spravovanom povereným pracovníkom mesta, ktorý je integrovanou súčasťou riešenia.
Dôvodom úspechu sú nesporné výhody, ktoré City Monitor odlišujú od konkurencie:
jednoduché používanie : prehľadné a intuitívne používateľské rozhranie,
intenzívna komunikácia : okamžitá spätná väzba, cielenie obsahu a priebežný zber používateľských dát,
vysoká úroveň interakcie : bez potreby pripojenia k internetu, s dosahom na viacero mobilných zariadení naraz,
neobmedzený prístup k informáciám : zdieľanie a načítanie dát kedykoľvek a kdekoľvek,
atraktívny dizajn : priestor pre kreatívny marketing a obchodné riešenia.
Mobilná aplikácia umožňuje občanom hlásenie porúch v meste/obci, sledovanie zmien o stave riešenia poruchy, lokalizovanie miesta poruchy na mape spolu s jeho GPS súradnicami, poskytovanie spätnej väzby na už zlikvidovanú poruchu, zasielanie názoru či porucha bola odstránená riadne a včas.
Ďalšie informácie získate TU.

===========================================================================
Bezplatné mobilné aplikácia pre občanov na platformu Android sa nachádzajú na android markete Google play a tiež pre iOS na App Store.

Vyskúšajte si aplikácie, používajte ich a dajte nám vedieť (robert.dobi@komarno.sk), ktorej použitie bude pre Vás prínosom. Aplikácie má mesto Komárno k dispozícii na vyskúšanie do konca tohto roka.

-dr-