Mesto 2014. 04. 16.

Moderné technológie na novej stanici rýchlej zdravotnej pomoci v Komárne

Záchranná zdravotná služba ZaMED opäť otvorí stanicu rýchlej zdravotnej pomoci v Komárne, ktorú prevádzkovala pred 4 rokmi. Táto stanica, ktorá pribudla do siete ZaMED rozhodnutím MZ SR z februára 2014, sa nachádza v tesnej blízkosti centrály ZaMED a  je prepojená aj so stanicou rýchlej lekárskej pomoci. V Komárne obe stanice (RLP a RZP) v nepretržitom režime prevádzkuje záchranná zdravotná služba ZaMED.

Keď zrátame roky skúseností všetkých 20 záchranárov posádok RZP a RLP Komárno, dostaneme sa na mimoriadne číslo 301 rokov! Dlhá a neodškriepiteľná prax všetkých profesionálov bude znásobená novým a kvalitným zdravotníckym vybavením ambulancie sanitného vozidla.

Jedným z kľúčových prístrojov, nevyhnutným pre kvalitné poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti je EKG monitor a defibrilátor. ZaMED na stanici RZP Komárno v súčasnosti využíva v testovacom režime EKG monitor a defibrilátor značky Corpuls3, ktorý v sebe ukrýva viacero unikátnych funkcií. Iba 6,3 kg ľahký prístroj sa skladá z troch vzájomne oddeliteľných častí – monitor vitálnych funkcií (EKG monitor), pacientsky modul a defibrilátor/kardiostimulátor. Tri súčasti spolu komunikujú bezdrôtovo, ich oddelenie značne uľahčuje manipuláciu a diagnostiku priamo na mieste zásahu.

Podľa aktuálnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, EKG monitory nie sú povinné pre posádky rýchlej zdravotnej pomoci. V ZaMEDe sú používané 12 zvodové EKG monitory na všetkých staniciach – teda aj na staniciach rýchlej zdravotnej pomoci, čo je v súlade s koncepciou ZaMEDu vybavovať ambulancie RZP a RLP nad minimálny zákonom vyžadovaný rámec a zvyšovať tak kvalitu poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Po minuloročnej zmene v systéme záchrannej zdravotnej služby, kedy sa niektoré posádky záchraniek transformovali na posádky bez lekára, stúpli nároky na zvládanie aj komplikovanejších zdravotníckych zásahov samotnými záchranármi. ZaMED na túto situáciu rýchlo reagoval a prepracoval systém telefonických konzultácií zasahujúcich záchranárskych posádok s lekárom. „V týchto mesiacoch pokračujeme v skvalitňovaní možnosti konzultácií medzi zasahujúcimi záchranármi a lekármi. ZaMED ako prvá záchranka na Slovensku spúšťa do testovacej prevádzky novú formu telemetrického prenosu záznamu EKG a ďalších kriticky dôležitých hodnôt životných funkcií pacientov z miesta zásahu ambulancie RZP ku konzultujúcemu lekárovi. Ten sa môže nachádzať niekoľko desiatok kilometrov od miesta zásahu, buď pri počítači čakajúc na iný zásah na stanici RLP, alebo môže byť priamo na ceste k inému pacientovi a EKG záznam dostane, prečíta, vyhodnotí a odkonzultuje prostredníctvom smartfónu.

Prístroj Corpuls3 tak vďaka telemetrickému prenosu dát prostredníctvom mobilnej dátovej siete pomáha záchranárom v teréne správne vyhodnotiť aj niektoré komplikované poruchy srdcového rytmu, alebo odhaliť skrytý infarkt, či náhle skomplikovanú angínu pectoris,“ hovorí PhDr. Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZaMED.

Corpuls3 má v sebe zabudovanú tiež čítačku kariet (ktorá by v budúcnosti vedela prečítať elektronický preukaz poistenca resp. elektronickú zdravotnú kartu), tlačiareň na EKG záznam, súčasti na meranie saturácie kyslíka SpO2, meranie CO2, a neinvazívne meranie krvného tlaku NIBP.

Súčasťou defibrilátora je aj smartMetronome, ktorý pomáha záchranárom pri kardio-pulmonálnej resuscitácii indikovaním optimálnej frekvencie kompresie hrudníka a intervalov ventilácie takým spôsobom, že sa záchranári môžu plne venovať resuscitácii.

Už prvotné výsledky používania telemetrického prenosu údajov naznačujú, že bude veľkým prínosom pre pacientov aj zasahujúcich záchranárov,“ dopĺňa PhDr. Polák.

sanit 11

ZaMED doposiaľ patril medzi záchranky, ktoré neustále zavádzali do praxe inovatívne postupy a nové zdravotnícke prístroje a vybavenie. V tomto trende bude pokračovať aj počas rokov 2014 – 2020 a zameria sa na modernizáciu vozového parku ambulancií záchrannej zdravotnej služby, intenzívne vzdelávacie programy pre záchranárov a zvyšovanie kvality poskytovanej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

sanit 22

(Mgr. Jana Peráčková, PR & Marketing manažér)