Blog 2014. 02. 07.

Momentky z minulosti: východonemecký turizmus na našej strane hraníc

Dav východonemeckých turistov skrášlil obraz nášho mesta a znečisťoval vzduch so svojimi dvojtaktnými motormi. Dnes v našej rubrike uverejňujeme fotky, ktoré zobrazujú najmarkantnejší rozdiel medzi súčasnosťou a minulosťou.

Pred pár desaťročím aj hranice medzi tzv. priateľskými krajinami boli ťažko priechodné, a železnú oponu sa dalo iba preletieť. V horúcich letných mesiacoch aspoň polovica obyvateľstva bývalej NDR sa vydala na púť, aby sa mohli stretnúť so svojimi západnými príbuznými pri Balatone. Najpraktickejším hraničným priechodom bol pre nich komárňanský. Počas mesiacov júl a august často sme videli aj desať kilometrové rady áut a nebolo výnimkou, že prejsť cez hranice im trval aj jeden deň. Od toho času hranice už zmizli, a existuje už iba jedno Nemecko.

NDK invázió 22

Keď niekto má ešte nejaké spomienky z tých čias, môže nám poslať krátky koment.

NDK retro 1
Počas mesiacov júl a august často sme videli aj desať kilometrové rady áut a nebolo výnimkou, že prejsť cez hranice im trval aj jeden deň