Kultúra 2024. 04. 03.

Monoštorský most v Komárne svietil na modro

Monoštorský most v Komárne sa v utorok večer zafarbil na modro. Mesto a jeho obyvatelia týmto spôsobom každoročne vyjadrujú podporu autistom pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, informovala radnica.

Svetový deň povedomia o autizme bol vyhlásený v roku 2008, ľudia si ho pripomínajú po celom svete. Mesto Komárno po prvý raz vysvietilo budovu Dôstojníckeho pavilónu pred piatimi rokmi, aby aj týmto upriamilo pozornosť na ľudí s autizmom. „Nápis na Dôstojníckom pavilóne Viribus Unitis (Spojenými silami) veľmi jasne signalizuje význam zomknutia a spolupatričnosti,“ skonštatoval primátor Komárna Béla Keszegh.

Monoštorský most sa sfarbil na modro po tretí raz. Jedna z dominánt mesta je skutočným symbolom spolupatričnosti a poukazuje na to, že sme rozdielni, no napriek tomu nás mnoho vecí spája, uviedol primátor.