Mesto 2022. 05. 03.

Most Monoštor získal výnimočné ocenenie v rámci celoštátnej súťaže Stavba roka

Most Monoštor získal v rámci 27. ročník odovzdávania ocenení celoštátnej súťaže Stavba roka 2020 a 2021 ocenenie Cena za výnimočné a progresívne projektové riešene. Cenu odovzdal predseda predstavenstva slovenskej komory inžinierov Vladimír Benko.

Unikátny cestný most pozostáva z piatich polí, hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná oceľová konštrukcia s jedným  pylónom vejárovej sústavy, na ktorej sú z obidvoch strán pripojené spojité nosníky pri dvoch brehoch. Usporiadanie pylónu je asymetrické, ide o oceľový pylón tvaru písmena L, stojaci na návodnej strane s naklonením nad most v priečnom smere. Jeho výška nad niveletou cesty je 94,5 metrov. Aktuálne je najvyšším mostom na Dunaji. Stĺpy verejného osvetlenia pripomínajúce tvar a prierez pylónu spolu s diaľkovo riadeným osvetlením mosta zvýrazňujú jeho celkové estetické pôsobenie.

  • Autori architektonického riešenia: Ing. Ladislav Nagy, (zosnulý) Akad. arch. Ivan Marko
  • Projektanti architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT a.s. – Ing. Ladislav Nagy a kolektív, Pont – TERV Zrt. (HU) – Ing. László Mátyássy a kolektív
  • Zhotoviteľ: H-M DUNA-HÍD Konzorcium
  • Hlavní stavbyvedúci: Ing. Réka Hlatky, Ing. Balázs Varga
  • Stavebník, developer: NIF, Zrt., Slovenská správa ciest
  • Celkové inv. nákladov (bez DPH): 95,7mil. EUR
  • Doba výstavby: 08/2017 – 05/2020

Celý záznam je dostupný TU. Most Monoštor získa ocenenie od 56. minúty.  

Zdroj: RTVS