Mesto 2017. 06. 07.

Mŕtvaku sa venuje čoraz väčšia pozornosť

V poslednom období sa realizovali dôležité práce v areáli Mŕtveho ramena Váhu, ktoré smerujú k tomu, aby táto obľúbená rekreačná zóna bola pre obyvateľstvo čoraz krajšia a vhodnejšia na oddychové aktivity. Dôležité je aj to, aby voda v jazere bola čo najčistejšia.

Primátor mesta László Stubendek na tlačovej besede vyzdvihol, že „Mŕtvak“ je takpovediac srdcovou záležitosťou nielen obyvateľov mesta, ale aj jeho vedenia. Je to miesto, ktoré si zaslúži zvýšenú pozornosť a ochranu.

Na poli zveľaďovania areálu a dosiahnutia stanovených cieľov najviac práce odviedli odborníci a zamestnanci vodohospodárskeho podniku, k čomu v rámci svojich možností prispelo aj mesto, najmä čo sa týka zemných prác a osadenia chýbajúcich dopravných značiek s cieľom zabezpečenia nerušeného oddychu v danej lokalite.

Pán primátor taktiež prisľúbil včasné a patrične frekventované kosenie trávy a postrek komárov v lokalite mŕtveho ramena, aby mesto aj v tomto smere prispelo ku komfortu občanov.

-Mesto Komárno-