Mesto 2023. 03. 17.

Na seminári ,,Život s covidom“ zdravotníci hodnotili covidové obdobie

Nemocnica AGEL Komárno každý štvrťrok organizuje pre  sestry pracujúce v nemocnici, ako aj v ambulantnom sektore špecializované semináre. V spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov sa uskutočnil a najnovší seminár pod názvom ,,Život s covid-19“.

Šiesteho marca uplynuli presne tri roky, odkedy sa na Slovensku objavil prvý potvrdený prípad ochorenia covid-19.  Túto veľmi ťažkú tému si prednášajúce vybrali práve s ohľadom na bilanciu života a práce zdravotníkov za uplynulé tri roky, ktoré boli nesmierne náročné. Sestry z oddelenia jednotky intenzívnej starostlivosti, z oddelenia vnútorného lekárstva prednášali túto tému veľmi ťažko, s emocionálnym pohnutím, s ľudskou spoluúčasťou, keďže každého jedného zdravotníka sa téma covidu dotkla nielen pracovne, ale aj súkromne. Ošetrovateľská starostlivosť o týchto pacientov bola veľmi náročná  po psychickej a fyzickej stránke, najmä v prvých mesiacoch covidu zdravotníci napriek nadľudskej snahe a dodržaní medicínskych postupov mnoho pacientov strácali, mnohým jednoducho už nebolo možné pomôcť. Tento hodnotiaci seminár priniesol zúčastneným nadhľad a úplne iné pohľady a vysvetlenia aj pre sestry, ktoré počas pandémie neboli zadelené na oddelenia, kde ležali pacienti s covid ochorením.

„Som veľmi rád, že sme sa mohli  podeliť s našimi skúsenosťami s touto chorobou a ukázať ostatným sestrám, aká je náročná práca zdravotných pracovníkov na covidových oddeleniach,“ uviedol námestník pre ošetrovateľstvo Nemocnice AGEL Komárno PhDr. Csaba Bozsaky.

Operácia pacienta s Covidom.