Mesto 2018. 03. 22.

Na šport pôjde podstatne viac peňazí

V tomto roku opäť vzrástla suma, ktorú samospráva vyčlenila z rozpočtu na šport. Okrem doterajšej položky v tomto roku pribudli peniaze na opravu športových zariadení a osobitným cieľom je podporia komárňanských športovcov. 

Na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci o finančnej podpore pre šport. Na tento cieľ vyčlenili 268 tisíc eur, uchádzalo sa o ne 33 športových klubov a 18 organizátorov športových podujatí. V tomto roku poslanci odhlasovali aj čiastku vo výške 200 tisíc eur, ktorá pôjde na obnovu športovísk, aby Komárňanom, ktorí chcú športovať, vytvorili lepšie podmienky.

– Okrem klubov dostali výrazný priestor na investovanie aj školy pre svoje telocvične, keďže práve školské telocvične sú určené nielen pre 2700 školákov, ale súčasne sú priestorom na pohyb pre mnohé amatérske športové združenia – uviedol viceprimátor Béla Keszegh

Schválené položky:

  • Rekonštrukcia veľkého bazénu termálneho kúpaliska 67 091 eur,
  • Futbalový klub TJ DYNAMO Nová Stráž – rekonštrukcia šatní a hľadiska, oprava strechy hlavnej budovy futbalového ihriska, maľovanie telocvične 15 394 eur,
  • Futbalový klub KFC – šatne a sociálne miestnosti juniorských futbalistov 5 621 eur,
  • Tenisový klub Spartak Komárom – oprava ochranných sietí 15 700 eur,
  • Zápasnícky klub Spartacus – kompletná výmena vykurovacieho systému v telocvični klubu 12 114 eur,
  • Základná škola na Ulici práce – izolácia strechy malej telocvične, výmena osvetlenia, a maľovanie telocvične 31 200 eur,
  • Základná škola na Rozmarínovej ulici – izolácia telocvične, výmena palubovky 26 133 eur,
  • Základná škola na Komenského ulici – výmena okien na malej telocvični 14 373 eur,
  • Základná škola na Eötvösovej ulici – výmena ochrannej vrstvy na malej telocvični, oprava vstupných schodov, výmena vchodových dverí 12 374 eur.

Poslanci odobrili z ďalších zdrojov aj 26 500 eur na rekonštrukciu okolia veľkého bazéna termálneho kúpaliska. Kajakársky klub dostal jednorazový príspevok vo výške 10 tisíc eur na nákup motorového vozidla, s ktorým vozia deti na tréningy a súťaže.

Mesto okrem toho investuje do športu aj ďalšie peniaze. Napríklad prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Comorra Servis bolo vlani vyčlenených na mestské  športoviská 457 tisíc eur – plaváreň (147 tisíc), športová hala (138 tisíc), futbalový štadión (32 tisíc), kajak – kanoe klub ( 69 tisíc) umelá ľadová plocha (71 tisíc) – vo výraznej miere ich fungovanie dotovalo mesto, keďže príjem pokryl len časť výdavkov.

Existujú kluby, ktorých tréneri sú platení cez Centrum voľného času, ale napríklad aj plavci, či vodní pólisti platia za prenájom krytej plavárne maximálne 15 % zo svojich dotácií, čo je skutočne symbolická suma.

Počas uplynulých rokov mesto investovalo do obnovy krytej plavárne 312 tisíc eur, na zimnom štadióne boli vykonané obnovy za 30 tisíc eur.

– Šport je dobrou investíciou, keďže prispieva nielen k zdravému spôsobu života, ale aj k socializácii, sebadisciplíne a výdrži a samozrejme úspechy športovcov šíria dobré meno mesta doma aj v zahraničí. A súčasne je potrebné nájsť vhodný pomer medzi výdavkami na školstvo, sociálnu oblasť a kultúru, pričom nesieme zabúdať na rozvojové investície. Rovnako dôležité je, aby mestské peniaze podporili najmä Komárňanov, aby sa ich čo najviac hýbalo – myslí si Béla Keszegh.

(komarno.sk)