Región 2014. 06. 16.

Na trhu je nebezpečná farba na vlasy a kozmetická súprava pre deti

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v EÚ, ktoré nahlásili do systému RAPEX. Ide o farbu na vlasy a kozmetickú súpravu pre deti. Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.