Mesto 2015. 04. 15.

Na Úrade práce vás čakajú zmeny

Prvého januára tohto roku nadobudla účinnosť novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.
V praxi to znamená jednotnú organizačnú štruktúru na všetkých úradoch. Aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno od 3. apríla prešiel veľkými zmenami. Výsledkom inovácie je novovzniknuté  oddelenie služieb pre občana. Je situované na 2. poschodí úradu, novej organizačnej štruktúre sa totiž muselo prispôsobiť aj umiestnenie jednotlivých oddelení v rámci priestorových možností budovy na Župnej ulici, v ktorej úrad sídli. Klientom bude umožnené vybavenie potrebných náležitostí na jednom mieste. Minulosťou by teda malo byť obchádzanie jednotlivých kancelárií na úrade, keďže klientovi sa bude venovať jeden zamestnanec.

Na oddelení služieb pre občana získa nezamestnaný komplexné informácie o možnostiach a podmienkach jeho zaradenia do evidencie uchádzača o zamestnanie, o využití jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu práce, o podmienkach poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi a jednotlivých štátnych dávok, akými sú prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevky v náhradnej starostlivosti a príspevok na pohreb.
Pre občana to znamená, že oproti doterajšiemu systému práce na úrade práce, keď klient žiadal o konkrétny druh dávky na príslušnom oddelení, v súčasnosti príde len za jedným zamestnancom, ktorý riadeným rozhovorom zistí potrebné informácie o jeho životnej, sociálnej, rodinnej a finančnej situácii, čo vyústi do podania konkrétnych žiadostí podľa aktuálnych potrieb klienta.
Pre lepšiu orientáciu občanov na úrade je na prízemí budovy na Župnej ulici a na jej druhom poschodí umiestnená nástenka s podrobným rozpisom prerozdelenia klientov s menom príslušného zamestnanca, ktorý sa mu bude venovať. Na prízemí je aj recepcia, kde každému ochotne poradia.

Úradné hodiny:
pondelok, utorok: 8,00 – 12,00  13,00 – 15,00 hod.
streda: 8,00 – 12,00  13,00 – 17,00 hod.
štvrtok: bez úradných hodín
piatok: 8,00 – 12,00 hod.

Foto: ilustračné foto