Šport 2012. 09. 23.

Nadmieru úspešný zápasnícky víkend vo Veszpréme

Skvelý úspech zápasenia v Komárne! Vo Veszpréme štartovalo 15 Komárňanov, priniesli 13 medailí!

Dňa 22.09.2012 vo Veszpréme v miestnej športovej hale usporiadal TJ Centrum Medzinárodný zápasnícky turnaj mládeže v miešanom zápasníckom štýle, na ktorý dostali pozvanie aj zmladí zápasníci Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno, ZK Modrany a ZK Marcelová.

Turnaja sa zúčastnilo celkom 120 zápasníkov reprezentujúcich celkom 12 zápasníckych klubov. Zápasnícke kluby reprezentujúce okres Komárno boli veľmi úspešné, veď spoločne tieto tri zápasnícke kluby resp. ich mladí zápasníci z Veszprému doniesli celkom 17 zlatých, 5 strieborných a 9 bronzových medailí, čo znamená, že chlapci z okresu Komárno vybojovali celkom 31 medailí a tak ďalej šírili dobré meno zápasníckeho športu v okrese Komárno.

Zápasnícky klub Spartacus Komárno reprezentovalo celkom 15 mladých zápasníkov, pod vedením trénerskej dvojice JUDr. Karol Kúr a Kristián Csóka. Napriek tomu, že prevažná väčšina naších mladých zápasníkov sa po prvý krát stretol s touto formou, štýlom, zápasenia, kedy sa strieda gréckorímsky štýl s voľným štýlom, sa veľmi úspešne zhostili neľahkej úlohy.

Vo Veszpréme bolo byť Komárňanom veľmi dobré, veď atmosféra vrela a keď na žinenke bojoval mladí zápasník zo Spartacusu, hlasné povzbudzovanie bolo počuť až na ulici. Všetkým ktorí nás odprevadili do Veszprému ďakujem, bol som hrdí na to, že som Komárňan. Dúfam, že ešte mnoho takýchto turnajov prežijeme spoločne, preto v mene mojom ale aj v mene Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno všetkým úprimne ďakujem.

Naši zápasníci v súťaži jednotlivcov dosiahli nasledovné výsledky :

Prípravka II. 2005-2006
26 kg – 1. miesto – ŠABJÁN Ahim (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)

Prípravka I. 2004-2003
23kg – 2. miesto – TORÁČ Samuel (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
+46 kg – 1. miesto – PUPÁK Šimon (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)

Mladší žiaci I. 2002-2000
32 kg – 3. miesto – RAFAEL Kevin (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
38 kg
3. miesto – HULMAN Nikolas (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
– 5. miesto – LENGYEL Tamás (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
– 5. miesto – NAGY Balázs (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
42 kg
2. miesto – VÁRADY Károly (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)

Mladší žiaci II. 2000 – 1999
42 kg- 3. miesto – NAGY Arnold (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
58 kg – 1. miesto – NAGY János (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
58 kg – 2. miesto – CSOROSZ Levente (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
63 kg – 1. miesto – SZEIFERT Ramón (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)

Starší žiaci 1998 – 1997
50 kg – 1. miesto – RIGÓ Roland (Zápasnícky klub Spartacus Komárno)
85 kg – 2. miesto – CSOROSZ Ákos (Zápasnícky klub Spartacus Komárno )

TEXT: JUDr. KÚR Karol, predseda Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno

Vyjadrite svoj názor